CRÈDITS
 

                                              Aquest portal és una iniciativa de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) i de les entitats de custòdia del territori que en són membres.
  
 
 
La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) compta amb el suport regular del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Vic i les organitzacions i persones membres de la xct.
  Aquest portal web està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d’acord amb l’Ordre TRE/337/2008 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. També ha rebut el suport del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí gràcies al Projecte 2010 d’implicació ciutadana i inversió a actuacions de custòdia del territori.
Durant el 2011 el portal ha rebut el suport de l'Obra Social de La Caixa.


Autoria del portal web

Coordinació general
Sandra Carrera i Anna Subirana. Xarxa de Custòdia del Territori (xct).

Coordinació tècnica
Xavier Basora. X3 Estudis Ambientals.
· Amb el suport del Grup de treball d’implicació ciutadana en la custòdia del territori de la xct integrat per:
Acciónatura, Fundació Emys, Fundació Mar, Gepec, Nereo, Projecte Rius, Sant Quirze Vallès Natura.
· Amb l'assessorament d'un comitè d'experts integrat per:
Jaume Albaigès, Josep M. Fernández, Elisenda Ferrer i Elena Sixto.

Continguts
Xavier Basora, Pol Huguet, Jordi Romero-Lengua i Xavier Sabaté. X3 Estudis Ambientals
Cristina Munita, Núria Vila i Anna Subirana. Xarxa de Custòdia del Territori.
Aportacions de les entitats de custòdia membres de la Xarxa de Custòdia de Territori.

Disseny
Elena Sixto

Imatges
Xarxa de Custòdia del Territori
Guillem Mas, Maria Garcia, Fundació Emys.

Il·lustracions
Pau Ortiz / CEA Alt Ter

Programació i allotjament web
Fundació Iwith
 

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube