QUÈ ÉS Mapa d'entitats
Les entitats que utilitzen la custòdia del territori són organitzacions sense ànim de lucre, públiques o privades, que es dediquen exclusivament –o com a complement d’altres actuacions– a conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural. Aquestes organitzacions, més enllà del seu nom específic o figura legal, s’anomenen genèricament entitats de custòdia del territori.

Les entitats de custòdia del territori no tenen interessos ocults: són organitzacions sense ànim de lucre que volen ajudar aquells propietaris de terrenys que tenen la voluntat de mantenir al llarg del temps el patrimoni natural i el paisatge que atresora la seva finca.

Si coneixeu una entitat de custòdia que treballa al vostre municipi o comarca, contacteu-hi perquè us expliquin la seva tasca. Aquestes entitats, sobretot les que tenen socis i voluntaris, potser us proposen diverses maneres de donar-los suport.
 

Al mapa següent hi trobareu totes les entitats de custòdia del territori de Catalunya i les Illes Balears. Apropeu-vos a la vostra comarca o municipi per saber si hi treballa alguna entitat. 

(mapa pendent d'actualitzar, disculpeu les molèsties)


Entre les entitats privades de custòdia del territori, hi ha nombroses associacions i fundacions que representen la ciutadania interessada i compromesa amb la conservació de l’entorn. Algunes treballen per tot Catalunya i més enllà, mentre que altres tenen àmbits d’actuació més específics: bé perquè se centren en un grup d’espècies (ocells, mamífers, orquídies), un ecosistema (rius, boscos) o algun element del patrimoni cultural (esglésies, pedra en sec); bé perquè actuen en un territori concret (un municipi, una comarca, una vall, etc.). La capacitat d’actuació d’aquestes entitats varia molt segons els recursos humans i econòmics dels que disposen.

Entre les entitats públiques de custòdia del territori, hi ha diversos tipus d’administracions locals: ajuntaments, sobretot, però també consorcis que gestionen un espai natural, fundacions creades per ajuntaments, consells comarcals, etc. Els òrgans gestors dels espais naturals protegits, que depenen de la Generalitat de Catalunya o de les diputacions provincials, també es consideren entitats de custòdia del territori quan utilitzen aquest tipus d’instruments.

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube