Titular notícies
Projectes i actuacions

L’ADENC busca finaçament a través del micromecenatge per continuar treballant en la millora del RipollL'objectiu, consolidar el projecte de recuperació ecològica "Fes reviure el Ripoll!". Si fins ara prop de 3.000 persones han col·laborat com a voluntaris en les diferents accions impulsades, ara el repte és cobrir 2.000 euros abans del 18 d'abril.

Dimarts 13 Març 2012 - 12:57

"Fes reviure el Ripoll!" i Verkami

Des del passat 9 de març l'ADENC ha posat en marxa una proposta de col·laboració amb el projecte "Fes Reviure el Ripoll!" basada en el micromecenatge. El micromecenatge o finançament en massa (de l'anglès crowdfunding) consisteix en el finançament de projectes a partir de nombroses petites aportacions.

El projecte "Fes Reviure el Ripoll!" és un projecte impulsat per l'ADENC que des del 2009 persegueix dues finalitats principals. La primera, recuperar ecològicament un tram del riu Ripoll al seu pas per Sabadell realitzant tot un seguit d'actuacions al riu. La segona, fer un exercici de sensibilització i educació ambiental incrementant la vinculació de la ciutadania amb el riu i fomentant el voluntariat ambiental.

L'execució del projecte s'està realitzant amb dues fases ben diferenciades. La primera fase del projecte, que va finalitzar el juliol de 2011, estava destinada principalment a la recuperació del bosc de ribera i va comptar amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Obra Social d'Unnim Caixa, la Fundación Biodiversidad, Fundació Banc Sabadell, Fundació CASSA, Fundació Jaume Bofill, Henkel Ibèrica i Generalitat de Catalunya. La segona, actualment en marxa i amb el suport de l'Obra Social d'Unnim Caixa, està més encarada al foment de la fauna. Les actuacions d'aquesta segona fase consisteixen en observar la fauna present al riu i en realitzar intervencions per facilitar la presència de cada vegada més fauna autòctona hi sigui present, tot adequant els espais adients per a aquesta fauna. Algunes d'aquestes són les intervencions que integren la proposta de micromecenatge

La proposta de micromecenatge parteix de l'exposició del projecte a través d'una pàgina web, de manera que qualsevol persona el pugui conèixer accedint-hi i decidir, si vol, col·laborar-hi econòmicament perquè es pugui dur a terme. La plataforma de la xarxa utilitzada per llençar aquesta proposta és Verkami. Podeu accedir-hi a l'enllaç ttp://www.verkami.com/projects/1346-fes-reviure-el-ripoll-que-torni-la-fauna-al-riu


Com funciona això del micromecenatge?

La plataforma Verkami acull projectes de tipus molt diferents que busquen finançament a través de micromecenatge. El funcionament és el següent: el projecte es presenta al web i s'estableix una quantitat-objectiu a recollir, que es correspon amb la quantitat necessària per poder dur a terme el projecte o la part del projecte que es pretén finançar amb aquest mètode. A partir d'aquí el projecte disposa de 40 dies per aconseguir la quantitat establerta. Les persones que volen col·laborar amb el projecte es comprometen a fer un donatiu d'una quantitat determinada tot donant-se d'alta i introduint les seves dades i la quantitat que es vol aportar. Si en els 40 dies establerts hi ha suficients aportacions per cobrir l'import definit, el donatiu es farà efectiu. Si no s'aconsegueix arribar a cobrir la quantitat establerta, els donatius no es faran efectius.

L'ADENC ha establert una escala de diferents quantitats de donatius, i per cada tipus de donatiu també hi ha assignada una recompensa. Així, per exemple, la persona que faci un donatiu de 5 € tindrà dret a acompanyar amb coca la xocolata de l'esmorzar de la Festa del Riu (22 d'abril); en canvi, una persona que faci un donatiu de 35 € a més rebrà un pòster, una samarreta, el certificat d'apadrinament d'una parcel·la del riu i una inscripció per una sortida naturalista.

El micromecenatge és un mètode que cada cop està tenint major dimensió i repercussió en el finançament de projectes de diferents tipus, i del qual n'existeixen diferents plataformes. Donades les actuals problemàtiques econòmiques, que fan molt difícil l'obtenció de recursos per dur a terme iniciatives i projectes, el micromecenatge és una via alternativa que aposta per la solidaritat i la cooperació. Un dels aspectes claus d'aquest mètode és la difusió que es faci de la iniciativa o projecte per arribar a la major quantitat de persones que sigui possible. Les xarxes socials són una eina imprescindible per aconseguir aquest objectiu.


Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube