Titular notícies
Estudis

S'ha publicat l'Informe RiusCat 2015


Prop de 2800 persones han participat en el Projecte Rius durant l’any 2015, recollint dades de 158 trams de riu de 12 conques de Catalunya. Seguint la tendència dels últims anys, observem com la millora de la qualitat dels rius segueix estancada. Així com anys endarrere la millora era exponencial, actualment, no veiem un canvi significatiu.
 
Dimecres 13 Juliol 2016 - 12:06
L’Informe RiusCat 2015 arriba a una sèrie de conclusions de diferent naturalesa.
 
- La participació ciutadana en el Projecte Rius ha augmentat durant el 2015 han participat prop de 2800 persones realitzant 251 inspeccions repartides entre les dues campanyes (primavera i tardor). Durant aquest any, les sortides formatives s’han descentralitzat per tal d’arribar al conjunt del territori català, més de 160 persones han participat de les 9 sortides formatives de 2015, resultant 21 grups nous d’inspecció. Cal destacar el reconeixement que el Projecte Rius ha rebut de la mà de la Generalitat de Catalunya amb el Premi Medi Ambient a la trajectòria.

- Les conques amb més participació han estat la del Llobregat i al conca del Besòs. No s’han detectat hàbitats fluvials empobrits, tot i que enguany tres trams no han pogut ser analitzats per falta d’aigua. A nivell d’alteracions detectades, destaca l’augment de deixalles d’origen higiènic, quan els sobreeixidors han d’abocar aigua als rius, la presència de tovalloletes higièniques és habitual. Tot i que es tracta de residus biodegradables, ho són a una escala temporal més elevada quedant al medi natural durant força temps. En l’anàlisi fisicoquímic destaquen els onze trams amb una concentració de nitrats superior a la recomanada per la Unió Europea, amb més de 40 mg/l. I pel què fa a la qualitat biològica, segons l’índex de macroinvertebrats observem la tendència decreixent dels trams amb qualitat dolenta, però també dels de qualitat bona o molt bona, d’aquesta manera tendim a una qualitat mediocre. Els voluntaris i voluntàries del Projecte Rius han fet 1103 citacions de fauna, entre les quals 644 són espècies amb alguna figura de protecció associada i 66 corresponen a espècies al·lòctones com el Bec de corall senegalès, el visó americà o la tortuga de tempes roges. També han realitzat 2032 citacions de vegetació entre les que n’hi ha 284 d’espècies al·lòctones.

- Econòmicament i trencant la tendència d’anys anteriors, els fons públics han finançat el 94% del Projecte Rius durant el 2015 amb un pressupost de 33400 euros.

Descarregueu-vos l’Informe RiusCat 2015!

EL PROJECTE RIUS
El Projecte Rius és una iniciativa d’Associació Hàbitats, una entitat sense afany de lucre que des de 1997 treballa per apropar les persones al medi natural i al patrimoni cultural que s’hi vincula.

El projecte té com a objectiu estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la  importància ecològica i sociocultural que tenen, així com els problemes que pateixen i què es pot fer per millorar-los. Mitjançant l’educació, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat, el projecte promou la implicació de les persones i les entitats per compartir i emprendre iniciatives de millora dels rius i de l’entorn natural.

El Projecte Rius està integrat per 3 línies de treball. La principal línia és la inspecció de rius, l’anàlisi d’una sèrie de paràmetres que permeten establir l’estat de salut d’un tram de riu. Aquesta tasca la desenvolupen grups de voluntaris distribuïts arreu del territori.

La segona línia de treball suposa la maduresa dels grups d’inspecció i es correspon amb l’adopció de rius, és a dir, el desenvolupament de projectes de custòdia del territori amb l’acompanyament d’Associació Hàbitats. Aquests projectes tenen com a objectiu la millora directa del territori, del patrimoni natural i cultural, mitjançant accions de conservació ambiental i participació social.

La tercera línia de treball complementa les anteriors i consisteix en desenvolupar activitats educatives centrades en el coneixement i conservació dels ecosistemes fluvials a través de l’apoderament de les persones i del conjunt de la societat. Les activitats poden ser jornades i seminaris, sortides formatives o neteges de riberes, per citar-ne alguns exemples.

Text i imatges > Associació Hàbitats!
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Amb el suport de:

               

Organitzacions i persones membres de la xct.


Coneix també viu la terra a través de: RSS Facebook Twitter youtube